Chemische castratie

Er zijn verschillende redenen om een reu te castreren zoals gedrag, medische redenen en natuurlijk ervoor zorgen dat de hond niet meer vruchtbaar is.

Om het effect van een castratie uit te proberen kan ervoor gekozen worden een reu eerst chemisch te castreren. Bij een chemische castratie wordt er met een naald een implantaat ingebracht onder de huid. Dit implantaat lost vanzelf op en hoeft dus niet te worden verwijderd.
Er zijn implantaten met een werkzaamheid van een half jaar en een jaar.

Voor een jonge reu kan een chemische castratie een manier zijn om makkelijker door de puberperiode te komen. Maar ook voor honden die door medische redenen niet onder narcose kunnen is een chemische castratie een fijne oplossing.