Titerbepalingen

U kunt bij mij ook terecht voor een titerbepaling bij uw hond.
Ik heb ruime ervaring met de VacciCheck en kan daardoor een goed advies op maat geven.

Meten is weten! 

Vaccinaties gebeuren meestal volgens een standaard schema waarbij pups 3 maal gevaccineerd worden en er vervolgens ieder jaar of iedere 3 jaar (afhankelijk van de vaccinatie) wordt gevaccineerd. 
Maar niet voor iedere hond is dit schema passend. Met behulp van een titerbepaling kunnen we voor Distemper, Hepatitis en Parvo bepalen of er nog antistoffen aanwezig zijn en of een vaccinatie nodig is. 

Voor Leptospirose (de ziekte van Weil) en Kennelhoest is een titerbepaling niet mogelijk.

VacciCheck
De titerbepalingen gebeuren met de VacciCheck. Hiervoor hebben we een kleine hoeveelheid bloed nodig die meestal wordt afgenomen uit de voorpoot. 
De uitslag van de VacciCheck ziet eruit als een stick met 4 stippen, de bovenste stip is de controlestip.

Aan de hand van de controlestip krijgen de andere stippen een waarde waarmee wordt aangegeven hoeveel antistoffen er nog zijn.

0 of 1: negatief
2: licht positief

3 of hoger: positief.

Volwassen honden
Bij volwassen honden kunnen we altijd beginnen met de titerbepalingen als de laatste vaccinatie maar langer dan 4 weken geleden is. We hoeven dus niet te wachten tot het volgende reguliere vaccinatiemoment. 
De titerbepaling is namelijk niet alleen bedoeld om te zien of een vaccinatie nodig is maar ook om te zien of een vaccinatie is aangeslagen. 
Bij een waarde van 3 of hoger kan de titerbepaling na 3 jaar weer herhaald worden, bij een 2 volgt meestal een advies om na een jaar de titer weer te herhalen.

Pups

Voor pups wordt er getiterd om het juiste vaccinatiemoment te bepalen. We doen de eerste titerbepaling dan op zes weken leeftijd en afhankelijk van de uitslag wordt er dan gevaccineerd of wordt na een aantal weken de bepaling herhaald. 

De waarde van Parvo is bij pups leidend, ideaal wordt er pas gevaccineerd bij een Parvo waarde van 0 of 1. Na een vaccinatie wordt er na 4 weken een controle titer moment ingepland om te zien of de vaccinatie ook echt is aangeslagen. 

Kosten

 Titerbepaling aan huis (per hond)  €55,-
 Titerbepaling bij Doggieland op maandag  €47.50
 Titersessie (5 honden of meer)  €45,-
 Titerbepaling nest met chippen, paspoort en regisratie   €67,50
 Titerbepaling nest met paspoort inclusief registratie  €55,-
 Titerbepaling pup volgend op eerdere titerbepaling  €45,-


Katten
Alleen op aanvraag, ik merk dat er helaas weinig vraag is voor titerbepalingen katten aangezien aan de bepaling voor kattenziekte betrouwbaar is. 
Testen moeten per 12 aangekocht worden waardoor ik deze meestal niet op voorraad heb.

Vragen? Neem dan contact met mij op!